Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Τεχνικές αναζήτησης στο διαδίκτυο

Το διαδίκτυο είναι μια από τις σημαντικές πηγές πληροφορίας και υλικού, ωστόσο δεν θα πρέπει να είναι η μόνη πηγή και καλό θα είναι οι μαθητές να αντλήσουν πληροφορίες και με άλλους τρόπους (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, βιβλιοθήκες, πειράματα, φωτογραφίες κ.ά).

Σύνδεσμοι για αποτελεσματικότερες αναζητήσεις
Αναζήτηση και αξιολόγηση δεδομένων που βρίσκουμε στο στο διαδίκτυο
και αναφορά των πηγών (να μιλήσουμε για πνευματικά δικαιώματα πχ Creative Commons)
search engines optimized (στα Αγγλικά)
Χρήσιμο υλικό για αναζητήσεις
Μηχανές αναζήτησης και άλλα εξειδικευμένα εργαλεία
Στρατηγικές αναζήτησης και Ενδεικτικές Πηγές (παρουσίαση)
Παρουσίαση με θέμα τις Τεχνικές Αναζήτησης στο Διαδίκτυο για μαθητές του Α. Μπρούζα
Έγκυρο λεξικό (αγγλικά και ελληνικά)
Ιδέες για Καθηγητές Πληροφορικής
Φωτογραφίες με ελεύθερη χρήση  Pics4Learning & MorgueFile
Εγχειρίδιο ασφάλειας στο Διαδίκτυο (e-book)
Οδηγίες για δημοσιοποίηση φωτογραφιών στο Internet
Σαν γενικός κανόνας για τη δημοσίευση φωτογραφιών και video:  Οι λήψεις 
θα πρέπει να είναι μακρινές και ομαδικές ώστε να μην φαίνονται καθαρά τα 
πρόσωπα των παιδιών. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που πρέπει να δημοσιευτεί 
κάποιο video ή φωτογραφίες κοντινές (π.χ σε περίπτωση συμμετοχής σε 
διαγωνισμό ή Ευρωπαϊκό έργο) θα πρέπει να υπάρχει η γραπτή συναίνεση 
γονέα ή κηδεμόνα. Πρακτικές οδηγίες για εκπαιδευτικούς.

Συνεντεύξεις από ειδικούς που βρίσκονται μακριά Skype in the classroom
Ένας τρόπος να μάθουν οι μαθητές χρήσιμα λογισμικά από μόνοι τους

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Πλάνα εργασίας τετραμήνου

Τα παρακάτω αποτελούν ενδεικτικές προτάσεις και υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια επιμορφώσεων από ομάδες συναδέλφων.

παραδείγματα από Ερευνητικά ερωτήματα ομάδων και μερικοί ακόμα χρονοπρογραμματισμοί (αρχείο zip).

Χρονοπρογραμματισμός και ενδεικτική διατύπωση υπο-ερωτημάτων σε θέμα
Ημερολόγιο μαθητή και ομάδας (μια πρόταση)


Μια πρόταση για τη δομή της Ερευνητικής Εργασίας των ομάδων

Στην κριτική τοποθέτηση οι μαθητές καλούνται πέρα από μια αυτοκριτική να απαντήσουν στα α) τι θα έκαναν διαφορετικά αν έκαναν την εργασία από την αρχή και β) τι θα έκαναν αν τη συνέχιζαν ή είχαν περισσότερο χρόνο.
Παρόμοια δομή από το συνάδελφο Α. Μπρούζα
Μια προσέγγιση από το συνάδελφο Θ. Καλαμάτα

Ενδεικτικοί προγραμματισμοί συγκεκριμένων θεμάτων 4μήνου που έγιναν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης